Presjek rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije u sklopu provedbe projekta

U sklopu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije Faza II“ sufinanciranog iz sredstava Europske unije u okviru Programa IPA- Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. u trajanju od 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine održana su 4 redovna sastanka LPZ-a, na mjesečnoj bazi održavani su sastanci projektnog tima, održane su dvije radionice na temu: “Potencijalni izvori financiranja” i “Proračun i financijsko praćenje” te sastanak sa Lokalnim partnerstvom Zadarske županije u svrhu uspostavljanja suradnje i razmjene znanja, vještina i iskustava organiziranog u sklopu projektne aktivnosti -Studijsko putovanje.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje sudjelovalo je na manifestaciji “Jesen u Lici” i Sajmu poslova gdje smo predstavili poduzetnicima rad Lokalnog partnerstva.

Prikupljena je 31 projektna ideja, te je usvojen Akcijski plan u kojem je naveden 21 projekt i Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije.20160210_09405120160210_094100

Dana 10. veljače 2016. godine održan je i zadnji sastanak u sklopu provedbe navedenog projekta na kojem su članovi dali svoje prijedloge i ideje za daljni rad Lokalnog partnerstva.

Analiza rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije

20160210_094100Dana 10. veljače 2016. godine održan je zadnji sastanak u sklopu provedbe projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije” na kojem su članovi dali svoje prijedloge i ideje za daljni rad Lokalnog partnerstva.

Članovi Lokalnog partnerstva ispunjavali su upitnik temeljen na vremenskom razdoblju provedbe projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije” od 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine koji se sastojao od tri dijela. Prvi dio fokusiran je na rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje općenito, drugi dio temeljio se na prijedlozima aktivnosti budućeg projekta Lokalnog partnerstva te treći dio o sudjelovanju člana u Lokalnom partnerstvu, o prijedlozima na koji način kao član Lokalnog partnerstva mogu pridonijeti osnaživanju Lokalnog partnerstva a sve u svrhu kako bi se dobila cjelokupna slika o idejama i prijedlozima vezanim uz rad i funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.

Nakon ispunjavanja upitnika članovi Lokalnog partnerstva raspravljali su o navedenim temama te su dani prijedlozi uzeti u obzir za daljni rad i aktivnosti Lokalnog partnerstva.

 

Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu

Dana 28. siječnja 2016. godine 20160128_090700Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojila je Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu.

Akcijskim planom za 2016. godinu planiran je 21 projekt. Isti su usklađeni sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala  te se planiraju provesti u kraćem razdoblju a njihovo uspješno provođenje ovisiti će o kapacitetima potencijalnih prijavitelja te o objavi natječaja na koje će se isti projekti moći aplicirati.
Projekti koji se iz objektivnih razloga ne provedu u predviđenom vremenu biti će podloga u izradi novog Akcijskog plana za narednu godinu.

Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godine

Proračun i financijsko praćenje

20151030_09263520151030_111852

Dana 30.10.2015. godine članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije prisustvovali su radionici na temu “Proračun i financijski monitoring”.

Teme koje su bile obrađene na radionici:

• Raspodjela sredstava za projektne aktivnosti;
• Grupiranje traženih resursa u proračunu;
• Opće pravila projektnog budžetiranja (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, različitih jedinica i jedinica stope);
• Vrste troška (ljudski resursi, putni troškovi, oprema i potrošni materijal, ispostava, ostali troškovi, rezervna sredstva i administrativni toškovi)

• Opravdanost proračuna;
• Sufinanciranje i predfinanciranje;
• Čišćenje proračuna;
• Realizacija proračuna i financijsko praćenje.

 

 

Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020.

Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014 -2020

Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu Strategija) sastavni je dio projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ kojeg je sufinancirala Europska unija unutar programa IPA IV Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

20160128_090721
Cilj Izvješća je provesti ocjenjivanje neposrednih rezultata aktivnosti provedbe i utjecaja Strategije u vremenskom razdoblju od godinu dana (kolovoz 2014. godine do kolovoza 2015. godine)

Dana 28. siječnja 2016. godine Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojilo je Izvješće o provedbi Strategije koje će biti dostupno na službenim stranicama Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.

 

Akcijski plan za 2016. godinu

Projekt Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije provodi se od dana 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine. Svrha projekta je osigurati okvir za koordinirani rad lokalnih aktera na tržištu rada u cilju unaprjeđenja lokalnog gospodarstva i lokalnog tržišta rada kroz razvoj i provedbu zajedničke lokalne politike i strategije.
Skupština LPZ-a pokrenula je postupak prikupljanja projektnih ideja za Akcijski plan te su članovi Lokalnog partnerstva zajedno sa lokalnim dionicima prijavljivali projekte za Akcijski plan u vremenskom razdoblju od 24. lipnja 2015. godine do 15. rujna 2015. godine. Po isteku definiranog roka za prijavu projekata Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije odabrala je dana 24. rujna 2015. godine projektne ideje koje će se uvrstiti u Akcijski plan.
Odabir se temeljio na kriterijima: usklađenost, relevantnost, izvedivost i mogućnost financiranja.
Ukupno je prikupljeno 31 projektne ideje. Sve ideje klasificirane su po prioritetima i mjerama i sačinjavaju Listu projektnih ideja. Od 31 projektne ideje, 21 projekt je uvršten u Akcijski plan, dok je 10 projektnih ideja arhivirano u bazi projektnih ideja.
Akcijski plan za 2016. godinu nakon usvajanja skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije a koji je planiran za dan 28. siječnja 2016. godine, biti će objavljen na službenim stranicama članova Lokalnog partnerstva.

Uključenje novih članova u Lokalno partnertsvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije bogatije je za dva nova člana i to Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću koje se priključilo u rujnu 2015. godine, te LAG Lika koje se priključilo u lipnju 2015. godine. 

20150924_090735 20150924_090746 20150924_090804

Lokalno partnerstvo sada broji 16 članova, od čega najveći dio čini javni sektor.

 

STUDIJSKO PUTOVANJE U ZADAR

U sklopu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije Faza II“ sufinanciranog iz sredstava Europske unije u okviru Programa IPA- Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. organizirano je studijsko putovanje u Zadar dana 20.  svibnja 2015. godine te je dogovoren sastanak sa Agencijom za razvoj ZADRA NOVA.

Sastanak je sazvan radi uspostavljanja suradnje i razmjene znanja, vještina i iskustava  između razvojnih agencija Zadarske županije i Ličko-senjske županije te članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije i Ličko-senjske županije radi aktivnog, poduzetnog i koordiniranog djelovanja u području zapošljavanja te razvoja i jačanja ljudskih potencijala na području navedenih županija.

 

photo 1

Članovi Lokalnog partnerstva razmjenili su iskustva o problemima i potrebama samog Lokalnog partnerstva u svrhu  jačanja istog, također su predstavili i primjere dobre prakse Lokalnog partnerstva.  Predstavljen je projekt STEP FORWARD i  projekt Lokalno partnerstvo photo 2za zapošljavanje Ličko-senjske županije   Faza II te je bila konstrutkivna rasprava i razmjena iskustava o projektima iz područja tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala.

Sudionici studijskog putovanja prisustvovali su i na Glavnoj sjednici Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije na kojoj je, među ostalim, prihvaćen nacrt Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijski plan 2014.-2020. te su predstavljeni i usvojeni dokumenti o osnivanju Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala Zadarske županije koji se osniva u sklopu projekta Step Forward nositelja Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

Radionica na temu: „Potencijalni izvori financiranja za Lokalno partnerstvo za zapošljavanje“

 

20150514_092307 (2)

Dana 14.svibnja 2015. godine održana je jednodnevna radionica na temu: „Potencijalni izvori financiranja za Lokalno partnerstvo za zapošljavanje“ u sklopu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije faza II“ sufinanciranog iz sredstava Europske unije u okviru Programa IPA- Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Radionica je održana u prostorijama Kulturno Informativnog Centra u Gospiću, Budačka 12 s početkom u 09:00 sati.

 

20150514_092230 (2)

Teme koje su se obradile na radionici su:

  • Domaći izvori financiranja na nacionalnoj, regionalnoj/županijskoj i lokalnoj razini;
  • EU izvori financiranja (uglavom ESF, Erasmus +, Obzor 2020 i drugi);
  • Javno privatna partnerstva;
  • Ostali izvori financiranja

 

Na radionici su prisustvovali članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije i to predstavnici Ličko-senjske županije, Grada Gospića, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Otočac, L.E.H.-a, Centra za socijalnu skrb Gospić, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Gospić, Agrovelebit-a, Obrtničke komore Ličko senjske županije te Strukovne škole Gospić.

STUDIJSKO PUTOVANJE U ZADAR

U sklopu projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije Faza II” pozivamo članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije na studijsko putovanje u ZADAR  gdje će se održati sastanak sa Agencijom za razvoj ZADRA NOVA dana 20. svibnja 2015. godine.

Sastanak će se održati u Agenciji za razvoj ZADRA NOVA s početkom u 10:30 sati isti se saziva u svrhu uspostavljanja suradnje i razmjene znanja, vještina i iskustava  između razvojnih agencija Zadarske županije i Ličko-senjske županije te članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije i Ličko-senjske županije radi aktivnog, poduzetnog i koordiniranog djelovanja u području zapošljavanja te razvoja i jačanja ljudskih potencijala na području navedenih županija.

Prijevoz se organizira autobusom s polaskom i povratkom u Gospić. Studijsko putovanje organizira se u sklopu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Ličko-senjskoj županiji faza II“ sufinanciranog iz sredstava Europske unije u okviru Programa IPA- Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Te su troškovi autobusa i ručka osigurani iz sredstava projekta.

Susret počinje u 10:30 u Agenciji za ravoj Zadarske županije ZADRA NOVA i traje do 14:00.

Plan puta

09:00 Polazak iz Gospića (polazak busom ispred Kulturno Informativnog Centra,   Budačka 12 u Gospiću)

10:30  Sastanak sa članovima Agencije za razvoj ZADRA NOVA i članovima              Lokalnog partnerstva Zadarske županije

12:00 Domjenak

13:00 Sudjelovanje na Glavnoj sjednici Partnerskog vijeća za tržište rada i                razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije

14:00 Ručak

15:15 Polazak iz Zadra

16:15 Dolazak u Gospić